Koivuklapikauppa

Faktaa puunpoltosta

Polttopuukauppa tehdään yleensä aina irtokuutioina. Puhekielessä esiintyy myös muita termejä, kuten irtomotti, heittokuutio tai heittomotti, jotka kaikki tarkoittavat samaa.

Irtokuutio tarkoittaa metri x metri x metri kokoista kasaa, jossa polttopuita ei ole aseteltu samansuuntaisesti.

Pinokuutio on vanha termi, jota nykyisin käytetään lähinnä metristen halkojen mittaamiseen. Jos haluat laskea, kuinka paljon esim. puuvarastoosi mahtuu irtokuutioita pinottuna, laske varaston tilavuus kuutiometreinä ja kerro se 1,64:llä

Metsäalalla on yleisesti käytössä myös kiintokuutio. Kiinto tarkoittaa umpipuuta, se perustuu rungon tilavuuden mittaukseen, ja sitä käytetään yleensä ainoastaan raakapuumarkkinoilla.

Polttopuun kosteus

Poltettavan puun tulee olla kuivaa. Kätevä tapa varmistaa asia on lyödä kaksi klapia yhteen, äänen pitää olla kilahtava. Voit myös pyytää puuntoimittajaa osoittamaan kosteuden kosteusmittarilla. Raja-arvo on 25%, mutta alle 20% on hyvä.

Mikäli varastoit polttopuut ulkona, tuo ne vähintään edellisenä päivänä sisälle ennen polttoa, puiden pintaan mahdollisesti tullut kosteus pääsee tällöin haihtumaan.

Keskimääräiset polttopuiden muuntokertoimet:

  • 1 irtom3 = 0,62 pinokuutiometriä = 0,40 kiintokuutiometriä
  • 1,67 irtom3 = 1 pinokuutiometriä = 0,67 kiintokuutiometriä
  • 2,5 irtom3 = 1,54 pinokuutiometriä = 1 kiintokuutiometriä